MODUL MURID* Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani, murid akan melakukan setiap aktiviti bersama guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran di padang.